VPBC là viết tắt của Vạn Phúc Business Community – Cộng đồng doanh nhân Vạn Phúc – là một tập hợp các doanh nghiệp có trụ sở hoặc văn phòng đại diện tại Vạn Phúc City.

Với tôn chỉ “KẾT NỐI – HỢP LỰC – BỨT PHÁ”, cộng đồng hướng tới trở thành 1 cộng đồng đoàn kết, chia sẻ và tương trợ nhau để cùng thành công.

Cộng đồng cũng hướng tới và xây dựng văn hóa “Người Vạn Phúc dùng hàng Vạn Phúc” để khuyến khích thúc đẩy việc kết nối và hợp tác giữa các doanh nghiệp nội khu.

Xin hân hoan và chào đón tất cả các bạn hữu gần xa, các thành viên đã, đang và sắp ra nhập VPBC!