CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ HỘI VIÊN VPBC

“Trích trong Điều lệ của Cộng Đồng Doanh Nhân Vạn Phúc”

 

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG

ĐIỀU 7: HỘI VIÊN, TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN:

Đại diện ban lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp tư nhân hoạt động kinh doanh trên các đa ngành nghề tán thành Điều lệ của Cộng Đồng, tự nguyện gia nhập hội và được Ban Chấp Hành quyết định kết nạp hoặc mời.

ĐIỀU 8: THỦ TỤC GIA NHẬP HỘI:

  • Tổ chức, cá nhân nói ở Điều 7 muốn tham gia Cộng Đồng nộp phiếu đăng ký gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Cộng Đồng.
  • Scan giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh.
  • Nộp đủ phí hội viên: 2.000.000 VNĐ/ 1 năm (có thể thay đổi theo thời gian hoạt động của Cộng Đồng).

ĐIỀU 9: QUYỀN LỢI HỘI VIÊN:

QUYỀN LỢI
Cộng Đồng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: –      Được ứng cử, đề cử và bầu cử hội viên
–      Được đề xuất, kiến nghị về những vấn đề liên quan phát triển Cộng Đồng.
–      Đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng của Cộng Đồng
Hỗ trợ phát triển, quảng bá thương hiệu:

–      Giới thiệu đề cử tham gia các giải thưởng dành cho doanh nhân, doanh nghiệp.

 

–      Hỗ trợ đăng tin tức sự kiện trên Fanpage và website của VPBC.

Hỗ trợ phát triển kinh doanh:  –      Tham gia các chương trình kết nối giao thương, giới thiệu cho các hội viên trong và ngoài Cộng Đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
–      Hỗ trợ đăng thông tin chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi trong group Cộng Đồng và trên Fanpage của VPBC.
–      Tham gia chương trình xúc tiến thương mại với mức phí ưu đãi.
–      Cung cấp các thông tin về hoạt động của Cộng Đồng và doanh nghiệp hội viên, cơ hội giao thương, thông tin về thị trường và tin về các văn bản luật mới ban hành.
–      Tham dự các sự kiện workshop, Business Lunch & Coffee với các diễn giả cao cấp miễn phí hoặc với mức phí cực ưu đãi.
 Hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp:  –      Tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm về quản lý doanh nghiệp với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.
–      Tham gia các dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Cộng Đồng kết hợp với các tổ chức thực hiện.

 

 Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí:

 

–      Tham gia các cuộc họp mặt giao lưu, đây là dịp để các hội viên phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới.
–      Tham gia các hoạt động thể thao, Caravan từ thiện, … do Cộng Đồng tổ chức với mức phí ưu đãi. Miễn phí các chương trình hội thảo, workshop.
–      Được quyền tham gia vào các chương trình của sự kiện thường niên, sự kiện định kỳ, chương trình do Cộng Đồng tổ chức với mức phí ưu đãi.
9.6 Được giới thiệu hội viên mới.
9.7 Được khen thưởng theo quy định của Cộng Đồng.
9.8 Được cấp thẻ Hội viên (nếu có).
9.9 Được rút ra Hội  khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia.

 

 

ĐIỀU 10: NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN:

 NGHĨA VỤ –   Chấp hành chủ trương, chính sách Pháp luật; chấp hành Điều lệ, quy định của Cộng Đồng.
–   Bảo vệ uy tín của Cộng Đồng, không được mang danh Cộng Đồng trong các giao dịch.
–   Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hội. Góp phần tuyên truyền, góp ý xây dựng phát triển Cộng Đồng ngày càng lớn mạnh.
–   Đóng phí gia nhập Cộng Đồng và Hội phí đúng hạn, theo quy định của Cộng Đồng.
–   Thông báo cho ban thư ký Cộng Đồng đầy đủ và kịp thời bằng văn bản khi có những thay đổi thông tin về doanh nghiệp hay tên hội viên (theo biểu mẫu có sẵn hội cung cấp) để được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.