CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

           

ĐIỀU LỆ

CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VẠN PHÚC – VPBC

Cộng Đồng Doanh Nhân Vạn Phúc – VPBC được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ quy định của Điều lệ Câu lạc bộ, Luật về Câu lạc bộ, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật mà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

CHƯƠNG I.

QUY ĐỊNH CHUNG

ĐIỀU 1: TÊN GỌI CỦA CỘNG ĐỒNG:

Tên chính thức: CỘNG ĐỒNG DOANH NHÂN VẠN PHÚC.

Cộng đồng có biểu trưng riêng:

Biểu trưng      :Kết nối – Hợp lực – Bứt phá

Trụ sở chính  : Số 13, đường số 7, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Điện thoại      : 024 7109 9169

Email              : clbdoanhnhanvanphuc@gmail.com

ĐIỀU 2: TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH:

Cộng Đồng Doanh Nhân Vạn Phúc là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh, hoặc có trụ sở trong và ngoài khu đô thị Vạn Phúc tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần và chung tay vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:

 • Tự nguyện, tự quản.
 • Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
 • Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.
 • Không vì mục đích lợi nhuận.
 • Tuân thủ hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ của CLB.

                                                                                   

 

CHƯƠNG II

QUYỀN HẠN, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

ĐIỀU 4: QUYỀN HẠN.

 • Tuyên truyền mục đích của Cộng Đồng.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Cộng Đồng theo quy định của Pháp luật.
 • Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Cộng Đồng.
 • Được gây quỹ trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động.

ĐIỀU 5: CHỨC NĂNG.

 • Môi trường để các doanh nghiệp, hội viên gặp gỡ, trao đổi thông tin, kết nối và giao lưu với nhau, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, góp phần thúc đẩy thị trường kinh tế, năng động, lành mạnh, đúng pháp luật.
 • Là cộng đồng để các doanh nghiệp kinh doanh các lĩnh vực góp ý kiến xây dựng, phát triển thị trường kinh tế và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giữa các doanh nghiệp.
 • Tổ chức sự kiện kết nối nhằm quảng bá thương hiệu các doanh nghiệp hội viên, doanh nhân Cộng Đồng hỗ trợ, kết nối cùng nhau hợp tác thúc đẩy mục tiêu và quan tâm chung của các thành viên.

ĐIỀU 6: NHIỆM VỤ.

 • Chấp hành các quy định của Pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Cộng Đồng. Không được lợi dụng hoạt động của Cộng Đồng để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 • Đại diện hội viên tham gia kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Cộng Đồng theo quy định của Pháp luật.
 • Tập hợp, đoàn kết hội viên, phối hợp hoạt động giữa các Hội viên vì lợi ích chung của Hội.
 • Cộng Đồng có thể cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho các hội viên. Điều này có thể bao gồm chia sẻ thông tin về các nguồn lực, cung cấp lời khuyên và hướng dẫn về các khía cạnh của kinh doanh như quản lý, marketing, tài chính, v.v.
 • Hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên giới thiệu các sản phẩm, công nghệ mới, dịch vụ thông qua các sự kiện định kỳ như thăm doanh nghiệp hội viên, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng, tạo ra một môi trường thích hợp để tìm kiếm đối tác hoặc khách hàng mới.
 • Cộng Đồng tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, workshop để hội viên có thể nắm bắt những kiến thức kinh doanh mới và chia sẻ những kinh nghiệm, thành công trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Tổ chức các hội chợ triển lãm nhằm quảng bá thương hiệu và sản phẩm của các doanh nghiệp hội viên.
 • Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Cộng Đồng theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Cộng Đồng theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 

CHƯƠNG III

THÀNH VIÊN CỦA CỘNG ĐỒNG

ĐIỀU 7: HỘI VIÊN, TIÊU CHUẨN HỘI VIÊN:

Đại diện ban lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp tư nhân hoạt động kinh doanh trên các đa ngành nghề tán thành Điều lệ của Cộng Đồng, tự nguyện gia nhập hội và được Ban Chấp Hành quyết định kết nạp hoặc mời.

ĐIỀU 8: THỦ TỤC GIA NHẬP HỘI:

 • Tổ chức, cá nhân nói ở Điều 7 muốn tham gia Cộng Đồng nộp phiếu đăng ký gia nhập (theo mẫu) và được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Cộng Đồng.
 • Scan giấy phép Đăng Ký Kinh Doanh.
 • Nộp đủ phí hội viên:000.000 VNĐ/ 1 năm (có thể thay đổi theo thời gian hoạt động của Cộng Đồng).

ĐIỀU 9: QUYỀN LỢI HỘI VIÊN:

QUYỀN LỢI
Cộng Đồng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp: –      Được ứng cử, đề cử và bầu cử hội viên
–      Được đề xuất, kiến nghị về những vấn đề liên quan phát triển Cộng Đồng.
–      Đề xuất nguyện vọng nâng cao chất lượng của Cộng Đồng
Hỗ trợ phát triển, quảng bá thương hiệu:

–      Giới thiệu đề cử tham gia các giải thưởng dành cho doanh nhân, doanh nghiệp.

 

–      Hỗ trợ đăng tin tức sự kiện trên Fanpage và website của VPBC.

Hỗ trợ phát triển kinh doanh: –      Tham gia các chương trình kết nối giao thương, giới thiệu cho các hội viên trong và ngoài Cộng Đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ.
–      Hỗ trợ đăng thông tin chương trình khuyến mãi hoặc ưu đãi trong group Cộng Đồng và trên Fanpage của VPBC.
–      Tham gia chương trình xúc tiến thương mại với mức phí ưu đãi.
–      Cung cấp các thông tin về hoạt động của Cộng Đồng và doanh nghiệp hội viên, cơ hội giao thương, thông tin về thị trường và tin về các văn bản luật mới ban hành.
–      Tham dự các sự kiện workshop, Business Lunch & Coffee với các diễn giả cao cấp miễn phí hoặc với mức phí cực ưu đãi.
Hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp: –      Tham gia các chương trình hội thảo chuyên đề, tọa đàm về quản lý doanh nghiệp với mức phí ưu đãi hoặc miễn phí.
–      Tham gia các dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Cộng Đồng kết hợp với các tổ chức thực hiện.
 Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí: –      Tham gia các cuộc họp mặt giao lưu, đây là dịp để các hội viên phát triển mối quan hệ với các hội viên cũ và mới.
–      Tham gia các hoạt động thể thao, Caravan từ thiện, … do Cộng Đồng tổ chức với mức phí ưu đãi. Miễn phí các chương trình hội thảo, workshop.
–      Được quyền tham gia vào các chương trình của sự kiện thường niên, sự kiện định kỳ, chương trình do Cộng Đồng tổ chức với mức phí ưu đãi.
9.6 Được giới thiệu hội viên mới.
9.7 Được khen thưởng theo quy định của Cộng Đồng.
9.8 Được cấp thẻ Hội viên (nếu có).
9.9 Được rút ra Hội  khi xét thấy mình không thể hoặc không còn nguyện vọng tham gia.

 

 

 

ĐIỀU 10: NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN:

NGHĨA VỤ –   Chấp hành chủ trương, chính sách Pháp luật; chấp hành Điều lệ, quy định của Cộng Đồng.
–   Bảo vệ uy tín của Cộng Đồng, không được mang danh Cộng Đồng trong các giao dịch.
–   Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hội. Góp phần tuyên truyền, góp ý xây dựng phát triển Cộng Đồng ngày càng lớn mạnh.
–   Đóng phí gia nhập Cộng Đồng và Hội phí đúng hạn, theo quy định của Cộng Đồng.
–   Thông báo cho ban thư ký Cộng Đồng đầy đủ và kịp thời bằng văn bản khi có những thay đổi thông tin về doanh nghiệp hay tên hội viên (theo biểu mẫu có sẵn hội cung cấp) để được cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

 

ĐIỀU 11: THỦ TỤC RA HỘI

Tư cách Hội viên chấm dứt nếu hội viên đó rơi vào một trong các tình huống sau:

 • Bị đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động.
 • Giải thể hoặc phá sản.
 • Không còn đáp ứng đủ các điều kiện của hội viên.
 • Không tham gia đóng hội phí trong vòng 1 năm.
 • Tự nguyện xin rút khỏi Cộng Đồng.

Hội viên bị tước tư cách hội viên bởi quyết định của Ban Chấp Hành do một trong những trường hợp sau:

 • Không thực hiện đúng và đầy đủ các Nghị quyết, Nghị định của Cộng Đồng.
 • Hoạt động trái với mục đích của Cộng Đồng, ảnh hưởng đến danh dự, tài chính của Cộng Đồng.

CHƯƠNG IV

NGUYÊN TẮC VÀ TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH CỘNG ĐỒNG

ĐIỀU 12: NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động của Cộng Đồng dựa trên nguyên tắc tự nguyện và phi lợi nhuận.

ĐIỀU 13: ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG:

Đại hội thành viên họp định kỳ hai năm một lần để làm các nhiệm vụ:

 • Thông qua báo cáo của Ban Chấp Hành về tình hình hoạt động của Cộng Đồng.
 • Bầu cử Chủ tịch của Cộng Đồng nhiệm kỳ kế tiếp.
 • Đề ra phương hướng hoạt động của Cộng Đồng cho nhiệm kỳ kế tiếp.
 • Khi cần thiết Ban Chấp Hành có thể triệu tập Đại hội bất thường, nếu có hơn 2/3 thành viên Ban Chấp Hành yêu cầu, hoặc theo yêu cầu của hội viên đề nghị.

ĐIỀU 14: BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG:

 • Trở thành ủy viên Ban Chấp Hành Cộng Đồng:
 • Ban Chấp Hành của Cộng Đồng do Đại Hội bầu trong số các thành viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn của ủy viên Ban Chấp Hành do đại hội bầu. Nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành cùng với nhiệm kỳ đại hội. Trong nhiệm kỳ đầu tiên khi mới thành lập Cộng Đồng, để đảm bảo việc điều hành, thành viên sáng lập cử ra hoặc ứng cử nhân sự Ban Chấp Hành. Trong các nhiệm kỳ tiếp theo, Đại hội Thành viên sẽ bầu Ban Chấp Hành.
 • Ban Chấp Hành gồm 1 chủ tịch và các phó chủ tịch.
 • Trong trường hợp có ủy viên Ban Chấp Hành vì lý do nào đó ngưng công việc giữa nhiệm kỳ, Ban Chấp Hành có thể bầu bổ sung.

14.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp Hành:

NHIỆM VỤ –     Tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Điều lệ Cộng Đồng, lãnh đạo mọi hoạt động của Cộng Đồng giữa hai kỳ Đại hội.
–     Chuẩn bị và quyết định triệu tập các đại hội Thành viên thường kỳ và bất thường.
–     Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của Cộng Đồng.
–     Quản lý ngân sách của Cộng Đồng;
–     Báo cáo tình hình hoạt động cho đại hội.
QUYỀN HẠN –     Bầu, miễn nhiệm chủ tịch, các phó chủ tịch, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp Hành.
–     Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Cộng Đồng,
–     Đề nghị với thành viên sáng lập về việc giải thể Cộng Đồng; thành lập Hội đồng cố vấn khi thấy cần thiết.
–     Tuyển dụng thư ký để làm các công việc của Cộng Đồng.

 

 

14.3 Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp Hành:

 • Ban Chấp Hành hoạt động tuân thủ quy định và Pháp luật của Điều lệ Cộng Đồng.
 • Ban Chấp Hành họp định kỳ mỗi tháng 4 lần vào thứ 3 hằng tuần. Uỷ viên Ban Chấp Hành không tham gia họp 03 lần liên tiếp sẽ miễn nhiệm.
 • Ban Chấp Hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín, việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp Hành quy định.
 • Ban Chấp Hành hoạt động trong Cộng Đồng từ năm thứ 3 sẽ miễn đóng phí.

ĐIỀU 15: THƯ KÝ

 • Ban thư ký điều hành công việc của văn phòng Cộng Đồng, giúp Chủ tịch Cộng Đồng giải quyết các công việc hằng ngày. Chuẩn bị các kỳ họp của Ban Chấp Hành, buổi hội thảo, workshop,…do Cộng Đồng tổ chức.
 • Tổng thư ký do Chủ tịch Cộng Đồng quyết định, được Ban Chấp Hành của Cộng Đồng thông qua.

ĐIỀU 16: NGÂN SÁCH CỦA CỘNG ĐỒNG:

 • Ngân sách Cộng Đồng hình thành từ các nguồn:
 • Nguồn lệ phí thường niên của các thành viên Cộng Đồng.
 • Thu từ các hoạt động của Cộng Đồng theo quy định của Pháp luật.
 • Nguồn ủng hộ tự nguyện của các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân cho Cộng Đồng.
 • Hoạt động gây quỹ do Ban Chấp Hành tổ chức.
 • Các khoản thu hợp pháp khác.
 • Tài chính, tài sản của Cộng Đồng chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Cộng Đồng.
 • Việc sử dụng ngân sách của Cộng Đồng đặt dưới sự giám sát của thành viên sáng lập và các thành viên Ban Chấp Hành, và thực hiện đúng các quy định tài chính của Nhà nước.
 • Báo cáo tài chính của Cộng Đồng định kỳ 6 tháng/ lần và có thể báo cáo theo yêu cầu đột xuất của thành viên sáng lập.
 • Tài sản của Cộng Đồng bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của Pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Cộng Đồng.

 

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

ĐIỀU 17:

Bản Điều lệ này gồm năm (05) chương và 17 Điều đã được toàn thể thành viên Ban Chấp Hành đồng ý thông qua và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 07 năm 2023.

Căn cứ quy định Pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp Hành có trách nhiệm hướng dẫn thi hành điều lệ này cho các hội viên.

Việc sửa đổi điều lệ phải được thông qua bởi toàn thể thành viên Ban Chấp Hành.

Bản điều lệ này đã được thông qua Ban Chấp Hành Cộng Đồng và Chủ tịch Cộng Đồng Doanh Nhân Vạn Phúc công nhận./.

https://farmakeioellinika24.com/viagra-generic-online-asfaleia/